Toki Konutları uygun ödeme seçenekleri ve cazip fiyatları ile vatandaşlardan yoğun ilgi görmektedir. Ev sahibi olmayı hayal edip de gelir seviyesi, kredi faizleri ve benzeri gerekçelerle bu hayallerinden uzaklaşanlar Toki evleri sayesinde hayallerini yakalayabilmektedirler. Tabi ev hayalinin gerçekleşebilmesi için bazı şartlar gerekmektedir. Özellikle de alt gelir gurubuna yönelik konut projelerine başvuracak olanların Toki Başvuru sürecinden önce bu şartları dikkatle incelemelerinde fayda olacaktır.

Alt gelir gurubu başvurularında;

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen konut projelerinden Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmayan kişiler faydalanamamaktadır. Dolayısıyla başvuru için T.C Kimlik Kartı ibrazı zorunludur. 25 yaşından küçüklerin Toki projelerine başvuruları kabul edilmemektedir. Aylık hane toplam geliri 5 bin 500 TL’nin üstünde olanların başvuruları da kabul görmemektedir(Alt gelir gurubu konutlar için). İstanbul başvuruları için bu meblağ 6 bin TL olarak belirlenmiştir. Aile fertlerinden herhangi birinin mülkiyetinde ev olması da başvuruya engel teşkil etmektedir. Toki’ den daha önce ev satın almış olanların ve eş ve çocuklarının da Toki’ ye tekrar müracaatları kabul edilmemektedir.

Toki Konutlarının Başkasına Devri

Alt gelir gurubunda yer alanların Toki aracılığıyla edindikleri evlerin borç bitene kadar satılması veya devredilmesi mümkün değildir. Böyle bir durumda Toki sözleşmeyi feshetmektedir. Aynı durum Toki kura sonucunda Toki çekiliş ile ev sahibi olanlar için de geçerlidir. Açık satış yöntemiyle edinilen konutlarda ise böyle bir şart söz konusu değildir. Bununla birlikte Toki bu genel şartlarda projelere değişiklik yapabilmektedir. Bu yüzden başvuru yapılacak projenin özel şartlarını dikkatlice incelenmesi faydalı olacaktır.

Toki Hak Sahibinin Borç Bitmeden Ölümü

Toki projelerine başvurarak Toki sonuçları ilanıyla sözleşme imzalayan hak sahibinin sözleşme devam ederken ölümü halinde sözleşmeyle kazandığı hakları yasal mirasçılarına geçer. Murisin yasal mirasçıları Veraset İlamı ile sözleşmenin imzalandığı yetkili bankaya başvuru yaparak dilerlerse hep birlikte sözleşmeyi devralabilecekleri gibi aralarında anlaşmaları durumunda feragatname ile mirasçılardan herhangi birine sözleşmeyi devir edebilirler. Sözleşmenin devriyle birlikte devir alan mirasçı kalan borçlardan sorumlu olacak ve ödemeleri devam ettirecektir. Sözleşmede yer alan diğer sorumluluklardan da mükellef sayılacaktır sözleşmeyi devir alan mirasçı.