1984 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı olan, Turgut Özal’ın talimatıyla kurulan TOKİ, kelime manasıyla “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı” anlamına gelir. O dönemde, Türkiye’nin içinde bulunduğu mali yetersizlik ve krizler yüzünden planlanan seviye de konut inşa edilememiştir. Daha sonraki yıllarda, planlı kentleşme, konut seferberliği adı altında başbakanlığa bağlanan TOKİ, büyük atılımlar göstermiştir. Sadece konut inşasını değil; futbol stadyumu, üniversite ve camii gibi birçok kurum yapımını üstlenerek, farklı alanlarda da inşalara imza atmıştır.

TOKİ Evleri Kullanım Açısından Nasıldır?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalleri, toki evleri ile gerçeğe dönüşüyor. TOKİ tarafından inşa edilen konutlar, gerekli başvuru şartlarını taşıyan adayları bekliyor.  Evlerin teslim edilme süreçleri de projeye bağlı olarak bazı durumlarda değişkenlik gösterebilmektedir. TOKİ idaresince yapılan evlerin teslim sürecinde, toki kura ve konut belirleme denilen kuralar birlikte yapılmaktadır. Fakat toki başvuru sürecinde, başvuruların evlerden fazla olmadığı durumlarda, kuraya gitmeye lüzum kalmaz. Bu gibi durumlarda, konutların seçilmesi hakkı, başvuruların sırasına göre yapılır.

Evlerin inşa aşamasında, zeminin özellikleri incelenmektedir. Daha sonra, zemine en uygun olan konut tipinin inşasına başlanılır. Öncelik olarak dikkat edilen konu, depreme dayanıklılığı hususudur. İnşa aşamasında ve sürecinde, kalite her daim ön planda tutulmaktadır. Bu noktada da, bütün toki evlerinde hazır beton kullanılmaktadır. Aynı zamanda, toki evlerinin tamamında ısı, su yalıtımları yapılmaktadır. Sonrasında TOKİ teknik ekibi tarafından kontrol aşamalarından geçirilmektedir.

Konutların Büyüklüğü

Konutlar: 2+1’ler, 75 ve 85 metrekare büyüklüğünde olan ve 3+1 olarak inşa edilen konut seçenekleri sunmaktadır.  TOKİ sosyal konutlarının proje ve maketlerinde, evlerin yatay mimariye göre ve kat sayısı olarak da az yapılması tasarlanılmıştır. Kent dokusu ile bütünleşirken, diğer taraftan da çevre ile çağdaş yaşama uyumlu, sosyal konut projesi içerikli, sosyal donanımlı ve alt yapı ile üst yapı ile öne de çıkmaktadır.

Konutların yapımında hedeflenen ise, komşuluk ilişkilerinin yaşatılması ve sürdürülmesi, mahalle kültürünün canlı tutulması, yardımlaşmanın da yaşatılarak bu kültürel öğelerin devamlılığına ve canlı tutulmasına hizmet etmesi beklentileri, projenin önemli yanlarını oluşturmaktadır. Evlere; toki çekiliş ve toki sonuç açıklama aşamalarından sonra belirlenen şartların yerine getirilmesi aşamalarının ardından yerleşim sağlanılabilmektedir.